miloslawabozek (84 kB)
Jeśli jednak ktoś mówi: „Kocham Boga”, a jednocześnie nienawidzi jakiegoś człowieka, jest kłamcą. Jak bowiem ktoś, kto nie kocha otaczających go ludzi, może kochać niewidzialnego Boga?
1 Jana 4:20 www.bible.com/pl

Facebook wRadio.pl

odwyk (39 kB)
(obraz png, 160 × 160 pikseli) (7 kB)
(obraz png, 160 × 160 pikseli) (7 kB)
(obraz png, 160 × 160 pikseli) (7 kB)

radiointernetowe.com.pl/

Przypowieść o siewcy

1Jeszcze tego samego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem,
2gdzie wkrótce zgromadziły się ogromne tłumy. Wsiadł więc do łodzi, a ludzie pozostali na brzegu.
3Zaczął ich wtedy nauczać posługując się przypowieściami: —Pewien rolnik postanowił zasiać ziarno.
4Gdy rozsiewał je na polu, niektóre nasiona upadły na udeptaną ścieżkę. Zaraz przyleciały ptaki i wydziobały je.
5Inne upadły na cienką warstwę gleby, pod którą była skała.
6Te, choć szybko wyrosły, wkrótce zwiędły w słonecznym upale i zginęły, ponieważ w płytkiej glebie ich korzenie nie znalazły dosyć wody.
7Jeszcze inne upadły między chwasty i niebawem zostały przez nie zagłuszone.
8Niektóre jednak trafiły na dobrą glebę i dały po sto, sześćdziesiąt lub trzydzieści ziaren plonu.
9Kto ma uszy do słuchania, niech słucha uważnie!
10Uczniowie podeszli do Jezusa i zapytali: —Dlaczego nauczasz ludzi poprzez przypowieści?
11—Wam dano zrozumieć tajemnice dotyczące królestwa niebieskiego—wyjaśnił.
12—Kto ma Bożą mądrość, otrzyma jej więcej i będzie opływał w dostatek. A ten, kto jej nie ma, straci nawet tę odrobinę, którą posiada.
13Mówię do nich poprzez przypowieści, bo choć widzą i słyszą, niczego nie rozumieją.
14Wypełnia się więc na nich proroctwo Izajasza: „Będziecie słuchać, lecz nie zrozumiecie, będziecie patrzeć, lecz nie zobaczycie.
15Ludzie ci mają twarde serca, zapchane uszy i zmrużone oczy —nic nie widzą, nic nie słyszą i niczego nie rozumieją. Dlatego nie chcą się opamiętać i zostać przeze Mnie uzdrowieni”.
16Bóg was ogromnie wyróżnił, pozwalając wam to wszystko widzieć i słyszeć—kontynuował Jezus.
17Zapewniam was, że w przeszłości wielu proroków i innych ludzi kochających Boga pragnęło zobaczyć i usłyszeć to, co wy, ale nie mogli.
18Teraz poznajcie znaczenie przypowieści o siewcy.
19Gdy ktoś słucha słów o królestwie i nie rozumie ich, przychodzi do niego szatan i wykrada to, co zapadło w jego sercu. Tak jest z ziarnem posianym na udeptanej ścieżce.
20Ziarno na gruncie skalistym oznacza tego, kto słucha i z radością przyjmuje słowo.
21Brak mu jednak mocnych korzeni. Jest niestały i w obliczu trudności lub prześladowań z powodu słowa załamuje się.
22Ziarnem posianym wśród chwastów jest człowiek, który słucha słowa, ale zmartwienia i pogoń za bogactwem zagłuszają je, tak że nie przynosi ono w jego życiu żadnego plonu.
23Dobra gleba natomiast to człowiek, który słucha słowa, rozumie je i wydaje obfity plon: sto, sześćdziesiąt lub trzydzieści razy większy.

więcej

Audycje wRadio.pl

Zbiór wszystkich najciekawszych audycji z całego świata w jednym miejscu Audycje Wyzwolony Trzy razy dziennie, codziennie! o 7:30, 11:00, 14:00, powtórka programu 16:00, 18:00 i 20:00 dla nocnych marków 22:00, 01:00, 04:00 Ewangelie ....
•     według św. Jana
•    według św. Marka
•     według św. Mateusza
•     według św. Łukasza
Ewangelie o różnych porach
Biblia Inaczej trzy razy na dobe o 9:09, 17:17 i 23:23

Kontakt: antena@wradio.pl Strona www http://www.wradio.pl/